Aktuálně

Zájmové kroužky

Chceme umožnit dětem rozvíjení jejich vloh a schopností v různých zájmových aktivitách, nabídnout možnost výběru. Zájmová činnost v kroužcích je přirozenou součástí výchovně vzdělávací činnosti naší školy, která probíhá většinou v dopoledních hodinách. Činnost kroužků probíhá v takovém čase, aby nenarušovala vzdělávací činnost. Zároveň není omezeno vzdělávání těch dětí, které se zájmových kroužků neúčastní

1)Školka v pohybu

(kroužek určen pro děti tř. Sluníček i Motýlků, po několikaměsíční adaptaci také pro třídu Berušek – na kroužek přispívá zřizovatel)

Zapojení do projektu – Školka a škola v pohybu, cvičení probíhá ve spolupráci a pod vedením sportovních lektorů ve sportovní hale nebo za příznivého počasí na nově vybudovaném školním hřišti či fotbalovém hřišti. Cvičení probíhá pravidelně 1x týdně cca 1 hodinu.

Náplň:

  • celkový rozvoj fyzické zdatnosti
  • rozvoj hrubé motoriky, koordinace celého těla
  • využívání různého sportovního vybavení, náčiní, seznámení s různými technikami (guma, švihadlo, terč, vesty, pešek, žíněnky, míče různých velikostí, kužele aj.)
  • proudovou metodou zvládání překážkových drah
  • nácvik pohybových her a jejich pravidel přiměřených věku dětí
  • základy kolektivního sportování, naučit se brát zřetel i na ostatní děti v pohybu
  • naučit se respektovat ostatní a dbát pokynů trenéra

2) Hudebně pohybový kroužek – miniOrffík

(kroužek určen pro děti všech tříd – hrazen rodiči dětí dle zájmu)

Systematická spolupráce mezi MŠ a ZUŠ pod vedením kvalifikované učitelky hudby a zpěvu. Hudební činnosti s využitím klavíru probíhají ve třídě Sluníček v budově MŠ Skalná 1x týdně cca 1 hodinu.

Náplň:

  • celkový rozvoj hudebního talentu dětí ve spolupráci s profesionální učitelkou
  • nadstandartní podchycování a rozvoj hudebního nadání při systematické hudební, pěvecké, pohybové i rytmické činnosti
  • využití dětských hudebních Orffových nástrojů při společném zpěvu